ID bài viết : 00170700 / Sửa lần cuối : 10/10/2018

Màn hình tắt khi đang sử dụng vỏ bảo vệ dưới nước.

  Khi kính ngắm được bật lên, màn hình sẽ không bật. Đóng kính ngắm lại trước khi sử dụng máy ảnh với vỏ bảo vệ dưới nước.

  LƯU Ý:

  • Nếu camera bị rung giật mạnh sau khi bạn cất giữ kính ngắm trong vỏ bảo vệ dưới nước, kính ngắm có thể bật lên và màn hình sẽ tắt. Đảm bảo không để máy ảnh bị rung giật mạnh.
    
  • Đối với DSC-RX100M5/DSC-RX100M5A:
   Để đảm bảo màn hình luôn bật khi kính ngắm bật lên, hãy chọn cài đặt sau đây:
   MENU - (Custom Settings) (Cài đặt tùy chỉnh) - FINDER/MONITOR (KHUNG NGẮM/MÀN HÌNH) - Monitor (Màn hình) (Manual) (Thủ công)