ID bài viết : 00055229 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Phim được quay bằng máy ảnh có âm thanh thao tác máy ảnh và tiếng ồn mà tôi không nghe thấy trong khi quay.

  Do cấu trúc ống kính và máy ảnh, một số âm thanh thao tác bên trong có thể được ghi vào phim. Âm thanh không nghe thấy trong hầu hết môi trường quay phim nhưng rất dễ nghe khi ở nơi yên tĩnh.

  Hãy kiểm tra như sau.

  • Bất kỳ thao tác zoom hoặc điều chỉnh hoặc nhấn nút trong khi quay phim có thể khiến phát ra âm thanh thao tác ống kính hoặc âm thanh cần gạt zoom hoặc điều chỉnh.
  • Có thể giảm âm thanh zoom trên các mẫu máy có tốc độ zoom thay đổi bằng cách cài đặt tốc độ zoom xuống thấp.
  • Âm thanh cọ xát có thể được ghi lại nếu ngón tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực micro. Không chạm vào khu vực này khi quay phim.

  LƯU Ý: Các nội dung sau đây áp dụng cho một số máy ảnh. Để xem máy ảnh có các chức năng này hay không, hãy tham khảo thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng đi kèm.

  • Nếu máy ảnh có giắc cắm ngõ vào âm thanh cho micro rời tùy chọn, bạn có thể giảm âm thanh thao tác hoặc âm thanh tương tự bằng cách kết nối micro rời khi quay.
  • Nếu menu bao gồm Ghi âm hoặc Mức ghi âm, hãy đặt Ghi âm là Off (Tắt) để tắt ghi âm, hoặc đặt Mức ghi âm ở mức tối thiểu.
  • Với các mẫu máy tương thích, bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi XLR tuỳ chọn (micro XLR).