ID bài viết : 00073513 / Sửa lần cuối : 06/03/2014In

Máy ảnh chụp nhiều hình ảnh khi nhấn nút chụp.

Máy ảnh này có nhiều hình ảnh khi nhấn nút chụp.

  Tùy thuộc vào máy ảnh của bạn, bạn có thể thiết lập được lựa chọn cho phép chụp nhiều ảnh.

  Dưới đây là một số tình huống khi chế độ chụp nhiều ảnh được sử dụng:

  • Máy ảnh được thiết lập để chụp với Superior Auto.
  • Drive Mode được thiết lập là Continuous Shooting.
  • ISO được thiết lập là Multi Frame Noise Reduction (NR).
  • DRO / Auto HDR được thiết lập là Auto HDR.
  • Hiệu ứng hình ảnh (Picture Effect) được thiết lập là HDR Painting hoặc Rich-tone Mono.
  • Scene Selection được thiết lập là Handheld Twilight hay Anti Motion Blur.

  Nếu bạn không muốn chụp nhiều hình ảnh hãy chắc chắn rằng không thiết lập nào trong số các thiết lập này được lựa chọn.