ID bài viết : 00156434 / Sửa lần cuối : 20/09/2021

Cách truyền ảnh và video từ máy ảnh sang máy tính hoặc thiết bị.

    Kết nối USB:

    Kết nối không dây:

    Thẻ nhớ:

    Khắc phục sự cố