ID bài viết : 00197858 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Cách nhập phim bằng phần mềm Apple iMovie.

  Bạn có thể xem và sửa phim bằng iMovie. Hãy làm theo các bước sau.

  QUAN TRỌNG:

  • Để nhập video có độ nét chuẩn, bạn phải có phiên bản iMovie ‘07 trở lên. Tuy nhiên, để nhập video độ nét cao như AVCHD, bạn phải có phiên bản iMovie ‘08 trở lên.
  • Đối với video AVCHD, bạn phải có máy tính Macintosh với bộ xử lý Intel Core Duo trở lên.
  • Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
  1. Kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB trên máy tính.

   LƯU Ý: Nếu phần mềm iPhoto tự động bắt đầu, hãy đóng phần mềm lại.

  2. Mở phần mềm iMovie từ Dock (Thanh tác vụ) hoặc trên Finder Bar (Thanh tìm kiếm), chọn Go (Chuyển đến) và sau đó Applications (Ứng dụng). iMovie sẽ được liệt kê dưới dạng biểu tượng trong cửa sổ Ứng dụng.
   iMovie
  3. Trong cửa sổ iMovie, nhấp vào File (Tập tin) và sau đó Import from Camera (Nhập từ Camera).
  4. Sử dụng một trong những phương thức dưới đây để nhập video.
   • Để nhập tất cả video:
    1. Ở góc dưới bên trái, nhấp vào Automatic (Tự động).
    2. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào nút Import All (Nhập tất cả).
   • Tự động/Nhập tất cả

   • Để chỉ nhập một số video:
    1. Ở góc dưới bên trái, nhấp vào Manual (Thủ công).
    2. Bên dưới biểu tượng hình ảnh được hiển thị, nhấp để chọn các ô của video mà bạn muốn nhập.
    3. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào Import Checked (Nhập ô đã chọn).

    Thủ công/Nhập ô đã chọn

  5. Chọn vị trí để lưu video.
  6. Trong phần Create New Event (Tạo sự kiện mới), nhập tên cho video.
  7. Nhấp vào nút OK.

   LƯU Ý: Bây giờ, video bắt đầu được sao chép vào máy tính. Hộp thoại Import complete (Nhập hoàn tất) sẽ hiển thị khi nhập xong.

  8. Trong hộp thoại Import complete (Nhập hoàn tất), nhấp vào nút OK.Nhập hoàn tất/OK

   LƯU Ý:

   • Tham khảo tùy chọn iMovie Help (Trợ giúp iMovie) để biết thông tin về cách chỉnh sửa video.
   • Nếu phần mềm iMovie không thể nhập video, hãy kiểm traTrang web của Apple để biết bất kỳ bản cập nhật phần mềm iMovie nào.