ID bài viết : 00229222 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Cách sao chép tập tin ảnh hoặc phim sang một máy tính chạy hệ điều hành Windows 7 thông qua kết nối USB

  QUAN TRỌNG: Một số ít máy ảnh Sony không hỗ trợ kết nối USB với hệ điều hành Windows 7 và do đó, không thể thực hiện quy trình này. Kiểm tra để đảm bảo máy ảnh của bạn không thuộc dòng không hỗ trợ kết nối USB.
  1. Bật máy tính.
  2. Đảm bảo gắn thẻ nhớ có chứa ảnh hoặc phim vào máy ảnh.

   QUAN TRỌNG: Nếu muốn sao chép tập tin từ máy ảnh có bộ nhớ trong, bạn phải tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh. Máy tính không thể đọc bộ nhớ trong của máy ảnh trong khi đang cắm thẻ nhớ.
  3. Cắm cáp USB đi kèm vào máy ảnh và giắc cắm ngõ vào USB trên máy tính.
  4. Bật máy ảnh.

   LƯU Ý:

   • Máy tính tự động phát hiện kết nối USB từ máy ảnh và cài đặt trình điều khiển thích hợp từ hệ điều hành.
   • Cửa sổ AutoPlay (Tự động phát) sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính.
   • Nếu không thể nhận diện kết nối USB hoặc cửa sổ AutoPlay (Tự động phát) không xuất hiện, hãy tham khảo các bước khắc phục sự cố có sẵn dưới đây.
  5. Trong cửa sổ AutoPlay (Tự động phát), nhấp vào Import Pictures and videos using Windows (Nhập ảnh và video bằng Windows).
  6. Trong cửa sổ Import Pictures and Videos (Nhập ảnh và video) hiện lên, nhấp vào Import Settings (Cài đặt nhập).
  7. Trong cửa sổ Import Settings (Cài đặt nhập), chọn vị trí trên máy tính mà bạn muốn sao chép tập tin ảnh và phim.
   • Kế bên tùy chọn Import images to (Nhập ảnh vào), nhấp vào nút Browse (Duyệt) rồi chọn thư mục mong muốn (ví dụ: My Pictures (Ảnh của tôi)).
   • Kế bên tùy chọn Import videos to (Nhập ảnh vào), nhấp vào nút Browse (Duyệt) rồi chọn thư mục mong muốn (ví dụ: My Videos (Video của tôi)).
  8. Nhấp vào nút OK.
  9. Trong hộp thoại Import Pictures and Videos (Nhập ảnh và video), nhấp vào nút OK.
  10. Nhấp vào nút Import (Nhập).