ID bài viết : S500056587 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Có thể sử dụng cáp USB loại thông dụng để kết nối máy ảnh Cyber-shot vào máy tính thay cho cáp USB kèm theo máy không?

Sử dụng cáp USB loại thông dụng thay cho cáp kèm theo máy để kết nối Cyber-shot vào máy tính

    Không thể, cáp USB thông thường không sử dụng được. Chỉ có thể dùng loại cáp USB được cung cấp.