ID bài viết : 00090019 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Lỗi: Connect a device or media to the computer. (Kết nối thiết bị hoặc thẻ nhớ với máy tính.) hiển thị trên màn hình nhập và máy ảnh không được nhận dạng khi thử nhập hình ảnh bằng PlayMemories Home.

  Bài viết này đề cập tới các mẫu máy tương thích với PlayMemories Home hoặc PMB. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và tài liệu khác dành cho thiết bị của bạn.

  Làm theo quy trình dưới đây và xem sự cố có được khắc phục hay không:

  1. Mở máy tính chạy Windows và xem máy ảnh có được nhận dạng không.

   Khi thử mở thẻ nhớ SDXC trên máy tính và có thông báo nhắc bạn định dạng thẻ nhớ, máy tính có thể không tương thích với thẻ nhớ SDXC.

  2. Chạy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home) và xem máy ảnh có được nhận dạng không.

   Có thể đã xảy ra sự cố với PlayMemories Home. Chạy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home) để đưa chương trình về cài đặt mặc định đã có tác dụng ngay sau khi cài đặt và xem máy ảnh có được nhận dạng không.

   Xem phần Hỏi & Đáp bên dưới để biết quy trình thao tác.
   Cách chạy Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home

   LƯU Ý:
   • Kể cả khi bạn chạy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home), dữ liệu hình ảnh (video hoặc ảnh) được lưu trữ trên máy tính của bạn sẽ không bị xóa.
   • Việc chạy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home) sẽ đưa chương trình về cài đặt mặc định, vì vậy cài đặt [Add Folders] (Thêm thư mục) cũng sẽ trở về mặc định.
    Hãy đăng ký lại nếu một thư mục khác không phải My Pictures (Ảnh của tôi) được đăng ký từ Add Folders (Thêm thư mục) làm thư mục để xem ảnh.

  3. Thay đổi Cài đặt kết nối USB và Cài đặt USB LUN của máy ảnh rồi kiểm tra xem máy ảnh có được nhận dạng không.

   Thay đổi USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) và USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) của máy ảnh sang cài đặt sau đây.
   • Cài đặt kết nối USB: Mass Storage (Bộ lưu trữ)
   • Cài đặt USB LUN/Cài đặt LUN: Single
    (Đơn)
    LƯU Ý: Một số sản phẩm có thể không có USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB),  USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) và LUN Setting (Cài đặt LUN).

    

  4. Thay đổi cổng USB của máy ảnh và xem máy ảnh có được nhận dạng không.

   Thực hiện như sau.
   Sử dụng cáp kết nối USB đi kèm với sản phẩm để kết nối với máy tính.

   LƯU Ý:

   • Nếu bạn đang sử dụng máy tính có cổng USB 3.0 và 2.0, hãy kết nối với cổng USB 2.0.
    Các cổng USB 3.0 màu lam như minh họa trong sơ đồ dưới đây.
    Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho máy tính của bạn hoặc liên hệ với nhà sản xuất máy tính.
    Ảnh
   • Không sử dụng USB hub. Kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB của máy tính.
   • Trong trường hợp đó, hãy thử kết nối với cổng USB ở mặt sau của máy tính.


  5. Gỡ cài đặt PlayMemories Home rồi cài đặt lại.

   PlayMemories Home có thể không hoạt động bình thường.
   Gỡ cài đặt PlayMemories Home rồi cài đặt phiên bản mới nhất của PlayMemories Home.

   Để biết chi tiết về các thao tác, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp có liên quan sau đây.

   Làm cách nào để gỡ cài đặt PlayMemories Home?

   Cách cài đặt phần mềm PlayMemories Home.