ID bài viết : 00298021 / Sửa lần cuối : 30/07/2023In

Cách mở và đóng nắp thẻ nhớ trên máy ảnh Alpha

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Các bước mở và đóng nắp thẻ nhớ của máy ảnh ILCE-7, ILCE-9 và ILCE-1 có thể khác nhau tùy theo model máy. Vui lòng chọn đường liên kết dành cho máy ảnh của bạn để biết các bước mở và đóng nắp và lắp thẻ nhớ.

  ILCE-7M3, ILCE-7RM3, ILCE-9

  ILCE-7RM4, ILCE-9M2

  ILCE-7M4, ILCE-7SM3, ILCE-1

  ILCE-7RM5