ID bài viết : 00132033 / Sửa lần cuối : 02/12/2022In

Cách chỉnh sửa hoặc chuyển đổi video bằng ứng dụng PlayMemories Home.

    Với PlayMemories Home, bạn có thể thực hiện nhiều chức năng chỉnh sửa như cắt hoặc kết hợp các tập tin phim và chuyển đổi phim thành tập tin MP4. Bạn cũng có thể thêm phụ đề hoặc nhạc nền vào phim đã quay để tạo phim MP4 gốc.

    Để biết thông tin chi tiết về chức năng chỉnh sửa phim và quy trình thao tác với PlayMemories Home, hãy tham khảo liên kết sau.