Thông tin bản tải xuống này

Sony RAW Driver là một chương trình hiển thị dữ liệu Sony RAW (tập tin ARW/SR2/SRF) trên Windows Vista ⁄  Windows 7 ⁄  Windows 8 ⁄  Windows 8.1 ⁄  Windows 10.
Bằng cách cài đặt chương trình này, bạn có thể hiển thị dữ liệu RAW trên Explorer hoặc Photo Gallery trong Windows Vista theo cách tương tự như các tập tin JPEG.

Lưu ý: Hình ảnh có thể trông hơi gồ ghề khi phóng lớn bằng ứng dụng Photo Gallery, nhưng chúng có thể hiển thị chính xác với phần mềm đi kèm hoặc với phần mềm hỗ trợ khác.

Hệ điều hành hỗ trợ

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista

* Phiên bản 32-bit / 64-bit được hỗ trợ ngoại trừ Starter.

Bạn có thể tải Sony RAW Driver từ trang web hỗ trợ sau:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/download/vista_raw/

Thông tin tập tin

Ngày phát hành

 • 2009-08-05

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 10;Windows 7;Windows 8;Windows 8 32bit;Windows 8 64bit;Windows Vista

Tải xuống

  • Phiên bản Starter của hệ điều hành không được hỗ trợ.
  • Trong suốt quá trình cài đặt tập tin này, đảm bảo bạn đăng nhập vào bằng Quyền quản trị hoặc tài khoản với quyền quản trị.
  • Để đảm bảo rằng không có chương trình can thiệp vào việc cài đặt, lưu tát cả công việc và đóng tất cả chương trình lại. Thanh Taskbar phải trống các ứng dụng trước khi tiến hành.
  • Chúng tôi rẩ khuyến khích bạn nên in những hướng dẫn sử dụng để làm tài liệu tham khảo trong quá trình cài đặt.