ID bài viết : 00090047 / Sửa lần cuối : 03/06/2019

Chức năng Power Save Start Time (Thời gian bắt đầu tiết kiệm điện) không hoạt động và máy ảnh vẫn bật ngay cả khi đã qua thời gian cài đặt sẵn.

  Tính năng chế độ tiết kiệm điện của máy ảnh sẽ không hoạt động trong các tình huống sau đây:

  • Nếu Remote Ctrl (Điều kiện từ xa) được bật thì chế độ tiết kiệm điện sẽ không hoạt động. Để tắt chức năng Remote Ctrl (Điều kiện từ xa), hãy làm theo các bước sau đây.

   LƯU Ý: Các bước dưới đây chỉ là ví dụ về thao tác thực hiện. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy ảnh.

   1. Trên máy ảnh, nhấn nút MENU.
   2. Chọn Setup (Thiết lập).
   3. Chọn Remote Ctrl (Điều khiển từ xa).
   4. Chọn Off (Tắt).
   .
  • Nếu chức năng FINDER/MONITOR (KHUNG NGẮM/MÀN HÌNH) được đặt thành Auto (Tự động), hãy đảm bảo không có vật gì chắn tín hiệu của cảm biến trên kính ngắm. Nếu cảm biến trên kính ngắm thu được tín hiệu của một vật nào đó trong phạm vi tiệm cận của máy ảnh thì máy ảnh sẽ phản ứng lại và không tắt. 
    
  • Khi tùy chọn Ctrl w/ Smartphone (Điều khiển bằng điện thoại thông minh) được đặt thành On (Bật) thì ngay cả khi Power Save Start Time (Thời gian bắt đầu tiết kiệm điện) được cài đặt ngắn hơn 1 phút, thời gian bắt đầu cũng sẽ được kéo dài tới 1 phút để đảm bảo máy ảnh có đủ thời gian kết nối với thiết bị di động.
  • Máy ảnh được kết nối với Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).
  • Nguồn điện đang được cấp qua cổng USB.
  • Phim đang được phát qua cổng HDMI.
  • Chức năng Nhận diện nụ cười đang được bật.
  • Máy ảnh đang ở chế độ chờ để chụp HFR (Tốc độ khung cao).
  • Đang chụp ảnh ở tông màu trắng cơ bản ở chế độ Custom Setup (Thiết lập tùy chỉnh) cho chức năng cân bằng trắng.
  • Có một kết nối Điều khiển từ xa bằng PC đang hoạt động.
  • Có một kết nối Eye-Fi đang hoạt động.

  LƯU Ý: Một số chức năng có thể không có sẵn tùy theo mẫu máy.