ID bài viết : 00112392 / Sửa lần cuối : 18/10/2020

Tôi có thể truyền các tập tin phim được quay bằng máy ảnh sang thiết bị di động không?

  Bạn có thể truyền các tập tin phim được quay bằng cài đặt File Format (Định dạng tập tin) là MP4.
  Đối với một số mẫu máy, bạn cũng có thể truyền phim được quay dưới dạng tập tin 4K XAVC S HD hoặc XAVC S.

  LƯU Ý:

  • Cài đặt File Format (Định dạng tập tin) cho phép bạn truyền các loại tập tin phim khác nhau tùy theo mẫu máy.
   Để biết chi tiết, truy cập phần Các máy ảnh được hỗ trợ trên trang hỗ trợ của Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).
  • Không thể truyền các phim được quay ở định dạng AVCHD.
  • Sử dụng iPhone 8 trở lên để truyền các phim HD XAVC S gốc được quay ở định dạng 4K XAVC S hoặc được quay bằng cài đặt [120p].
  • Về kích cỡ phim mà bạn có thể truyền, chọn Original (Gốc) / 2M / VGA
  • Để biết chi tiết về hệ điều hành và môi trường hoạt động tương thích với Imaging Edge Mobile, hãy truy cập trang tải xuống Imaging Edge Mobile hoặc trang hỗ trợ.