ID bài viết : 00065506 / Sửa lần cuối : 30/09/2020

Cảnh phim được quay trong ánh sáng chói không phát mượt mà được.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Khi quay phim trong ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo, tốc độ màn trập của ống kính có thể sẽ tự động tăng. Điều này là để duy trì mức độ phơi sáng phù hợp khi quay trong môi trường sáng chói. Do đó, đôi khi cảnh phim sẽ không được mịn khi phát lại.

    Hãy làm theo các bước sau đây để giảm thiểu tình huống này với các bản ghi trong tương lai khi quay trong môi trường sáng chói.

    QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu máy cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm. ướng dẫn sử dụng

    Cài đặt chế độ này thành Ảnh (Shutter Priority - Ưu tiên tốc độ màn trập) hoặc Ảnh (Manual Exposure - Phơi sáng thủ công) để giảm tốc độ màn trập, hoặc sử dụng bộ lọc ND để giảm độ sáng khi có sẵn bộ lọc ND. Cách này có thể giúp giảm nhẹ vấn đề.