ID bài viết : 00135161 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Có thể sử dụng thẻ nhớ đã được định dạng với máy tính hoặc các thiết bị khác không?

Sử dụng thẻ nhớ đã được định dạng với máy tính hoặc các thiết bị khác.

    Các thẻ nhớ phải được định dạng với sản phẩm này. Thẻ nhớ định dạng bởi máy tính hoặc các thiết bị khác có thể gây ra lỗi thẻ nhớ không thể được nhận diện, hoặc dữ liệu hình ảnh có thể không đọc hoặc ghi được trên thẻ. Thẻ nhớ mới mua cũng có thể phải được định dạng theo sản phẩm này.