ID bài viết : 00076747 / Sửa lần cuối : 02/12/2022In

Tôi đã sao chép bộ phim có định dạng AVCHD vào máy tính của mình nhưng tôi không thể phát bộ phim đó.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Để phát bộ phim có định dạng AVCHD trên máy tính, hãy tải xuống và cài đặt phần mềm phát lại tương thích. Phần mềm PlayMemories Home có thể phát những bộ phim có định dạng AVCHD.