ID bài viết : 00072870 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Pin không sạc ngay cả khi kết nối với bộ chuyển đổi AC adapter hoặc kết nối USB với máy tính.

  Pin không sạc ngay cả khi kết nối với bộ chuyển đổi AC adapter  hoặc kết nối USB với máy tính.


  Sau đây là những nguyên nhân có thể gây ra hiện tương này. Hãy thử một giải pháp tùy theo tình hình.

  Các giải pháp về bộ chuyển đổi nguồn AC adapter

  • Hãy chắc chắn rằng bộ chuyển đổi nguồn AC được cắm vào một ổ cắm trên tường.
  • Hãy chắc chắn rằng máy ảnh đã tắt nguồn.
  • Đảm bảo pin được lắp đúng hướng.
  • Pin có thể đã được sạc đầy. Mở nguồn, và kiểm tra mức pin.
   LƯU Ý:
   • Có thể mất khoảng một phút cho đến khi mức pin chính xác được hiển thị.
   • Đèn sạc sẽ tắt ngay sau khi pin đã được sạc đầy.
  • Nếu bạn có pin dự phòng, hãy thử với pin khác để xem nếu hiện tượng vẫn còn .
  • Tháo và cắm trở lại bộ chuyển đổi nguồn AC adapter, cáp USB mở rộng, và pin.

  Các giải pháp về kết nối USB với máy tính.

  • Hãy chắc chắn rằng máy ảnh đã tắt.
  • Hãy chắc chắn rằng máy ảnh và máy tính được kết nối đúng bằng cổng USB . Ngoài ra, ngắt kết nối từ máy tính, và sau đó kết nối lại .
  • Nếu máy ảnh ở chế độ chờ (sleep), ngắt kết nối máy ảnh với máy tính, và sau đó kết nối lại sau khi hủy bỏ chế độ chờ (sleep) .
  • Thử kết nối với một cổng USB khác trên máy tính.
  • Khởi động lại máy tính, và sau đó kết nối máy ảnh một lần nữa bằng USB khi máy tính đã hoàn tất khởi động.
  • Nếu bạn có một máy tính khác, hãy thử với máy tính khác.

   LƯU Ý:
   • Sạc với máy tính đã sửa đổi hoặc tự lắp ráp không được bảo đảm .
   • Nếu sử dụng máy tính xách tay , hãy kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC adapter của máy tính.

  Nếu vấn đề vẫn chưa được khắc phục, sản phẩm có thể cần phải được sửa chữa.