ID bài viết : 00052848 / Sửa lần cuối : 27/05/2014In

Các định dạng tập tin nào được chức năng truyền tải của ứng dụng PlayMemories Mobile hỗ trợ?

    Tại thời điểm bài viết này, PlayMemories Mobile phiên bản 2.0 trở lên hỗ trợ truyền tải các tập tin video MP4 và hình ảnh JPEG. Tuy nhiên, video định dạng AVCHD không được hỗ trợ.

    LƯU Ý: Không phải tất cả máy ảnh đều có Wi-Fi® và do đó không thể sử dụng với PlayMemories Mobile. Để xem máy ảnh của bạn có Wi-Fi hay không, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng.