ID bài viết : 00241565 / Sửa lần cuối : 17/02/2020In

Máy tính của tôi không có thư mục DCIM.

  Nếu thư mục DCIM bị thiếu khi bạn cố gắng xem hình ảnh trên máy tính thì hãy làm theo quy trình dưới đây để khắc phục sự cố.

  1. Đặt USB Connection (Kết nối USB) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ), như sau: MENU →  (Setup) (Thiết lập) → USB Connection (Kết nối USB)Mass Storage (Bộ lưu trữ)
   LƯU Ý: Nội dung hiển thị hoặc phương pháp cài đặt có thể khác nhau tùy theo mẫu máy. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.
  2. Đảm bảo biểu tượng USB Drive (Ổ USB) hoặc Removable Disk (Ổ đĩa di động) chính xác là máy ảnh.

   Ví dụ biểu tượng USB Drive (Ổ USB) cho Windows 10
   Hình ảnh biểu tượng Ổ USB cho Windows 10
    
  3. Lập cấu hình máy tính để hiển thị các tập tin và thư mục ẩn.
    

  LƯU Ý:

  • Nếu lúc này thư mục DCIM xuất hiện thì có thể cần phải xóa thư mục có chứa các thuộc tính ẩn.
  • Nếu thư mục DCIM vẫn không xuất hiện thì có thể phải xóa thư mục.