ID bài viết : 00061097 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Máy ảnh của tôi có chụp được ảnh ở định dạng RAW không?

  Hãy thực hiện các bước sau để kiểm tra xem máy ảnh của bạn có hỗ trợ chụp ở định dạng RAW hay không:


  Kiểm tra máy ảnh.

  Để tìm hiểu xem máy ảnh của bạn có thể chụp ảnh ở định dạng RAW hay không, hãy kiểm tra cài đặt của máy ảnh như sau:

  MENU -> Camera Settings (Cài đặt máy ảnh) -> Ảnh RAW File Type (Loại tập tin RAW) hoặc Quality (Chất lượng)

  LƯU Ý: Quy trình trên là một ví dụ. Các mục menu khác nhau tùy theo mẫu máy. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.


  Xem trang web hỗ trợ.

  Bạn có thể kiểm tra thông số kỹ thuật từ trang sản phẩm.

  LƯU Ý: Thông tin về Thông số kỹ thuật của một số sản phẩm không được liệt kê.

  1. Nhập tên mẫu máy cho sản phẩm vào cửa sổ tìm kiếm và hiển thị trang của sản phẩm.

  2. Nhấp vào Specifications (Thông số kỹ thuật) ở đầu màn hình.

   Ảnh

  3. Nếu RAW được liệt kê trong RECORDING FORMAT (ĐỊNH DẠNG BẢN GHI) thì máy ảnh của bạn có hỗ trợ chụp ảnh ở định dạng RAW.

   Ảnh

   LƯU Ý: Nếu không có RAW trong danh sách thì máy ảnh không hỗ trợ chụp ảnh ở định dạng RAW.


  Để biết chi tiết về các tập tin RAW, hãy tham khảo phần sau đây:

  Tập tin ảnh RAW là gì?