ID bài viết : 00203202 / Sửa lần cuối : 14/02/2023In

Pin có luôn được sạc khi máy ảnh được kết nối với máy tính hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tắt máy ảnh trước khi bạn bắt đầu sạc pin.

  Nếu máy ảnh được bật, quá trình sạc sẽ không bắt đầu.

  Lưu ý: Bộ chuyển đổi nguồn AC không đi kèm với một số mẫu máy.

  QUAN TRỌNG: Nếu bạn đang dùng máy quay được trang bị cáp USB cài sẵn thì bạn chỉ có thể sử dụng cáp USB cài sẵn này để sạc pin.

  USB cài sẵn