ID bài viết : S500058975 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Tại sao điểm ảnh trên màn hình LCD xuất hiện những đốm sáng hoặc tối?

Điểm ảnh trên màn hình LCD xuất hiện những đốm sáng hoặc tối.

    .Công nghệ kỹ thuật chính xác cao được sử dụng để sản xuất các màn hình LCD để duy trì một tiêu chuẩn cao về hoạt động. Tuy nhiên, trong tất cả các màn hình LCD, có thể có một số ít điểm ảnh mà không làm thay đổi màu sắc. Đây là sự xuất hiện bình thường cho tất cả các màn hình LCD từ tất cả các nhà sản xuất.Điểm sáng hoặc các điểm đen tối có thể được nổi bật hơn trong khi xem một màn hình toàn màu trắng hoặc toàn đen, nhưng thường không đáng chú ý , máy đang hoạt động bình thường.

    Ghi Chú: Một màn hình LCD thay thế có thể thấy những đặc điểm giống nhau hoặc có vấn đề pixel ở một vị trí đáng chú ý hơn so với trên màn hình nó sẽ được thay thế thay thế.