ID bài viết : S500058406 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Có thể chụp hình ảnh toàn cảnh 360 độ không?

    Khả năng chụp hình ảnh toàn cảnh 360 độ.
    Không, máy ảnh không chụp được.
    Bạn có thể chụp ảnh toàn cảnh lên đến 224 độ theo một hướng ngang và lên đến 154 độ trong một hướng thẳng đứng.