ID bài viết : 00180324 / Sửa lần cuối : 25/07/2017In

Bảng tương thích Windows 7 cho Cyber-shot

  Bảng dưới đây trình bày kết quả các thử nghiệm khả năng tương thích của từng sản phẩm với Windows 7.
  Các môi trường thích hợp:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Các môi trường được nâng cấp từ hệ điều hành khác không được hỗ trợ.
  • Các hoạt động không được đảm bảo trên tất cả các máy tính.

  Chú giải:
  O : Tương thích
  X : Không tương thích
  ∆ : Tương thích với các chức năng/điều kiện được hạn chế

  USB

  Model

  64-bit

  32-bit

  DSC-F505 X X
  DSC-F505V X X
  DSC-F55V X X
  DSC-F707 O O
  DSC-F717 O O
  DSC-F77 O O
  DSC-F77A O O
  DSC-F828 O O
  DSC-F88 O O
  DSC-FX77 O O
  DSC-G1 O O
  DSC-G3 O O
  DSC-H1 O O
  DSC-H10 ∆*2 ∆*2
  DSC-H2 O O
  DSC-H20 O O
  DSC-H3 ∆*2 ∆*2
  DSC-H5 O O
  DSC-H50 O O
  DSC-H7 ∆*2 ∆*2
  DSC-H9 ∆*2 ∆*2
  DSC-HX1 O O
  DSC-L1 O O
  DSC-M1 O O
  DSC-M2 O O
  DSC-N1 O O
  DSC-N2 O O
  DSC-P1 X X
  DSC-P10 O O
  DSC-P100 O O
  DSC-P12 O O
  DSC-P120 O O
  DSC-P150 O O
  DSC-P2 O O
  DSC-P20 X X
  DSC-P200 O O
  DSC-P3 X X
  DSC-P30 X X
  DSC-P31 O O
  DSC-P32 O O
  DSC-P41 O O
  DSC-P43 O O
  DSC-P5 X X
  DSC-P50 X X
  DSC-P51 O O
  DSC-P52 O O
  DSC-P7 O O
  DSC-P71 O O
  DSC-P72 O O
  DSC-P73 O O
  DSC-P8 O O
  DSC-P9 O O
  DSC-P92 O O
  DSC-P93/P93A O O
  DSC-R1 O O
  DSC-S30 X X
  DSC-S40 O O
  DSC-S45 O O
  DSC-S50 X X
  DSC-S500 ∆*1 ∆*1
  DSC-S60 O O
  DSC-S600 O O
  DSC-S650 ∆*1 ∆*1
  DSC-S70 X X
  DSC-S700 O O
  DSC-S730 O O
  DSC-S75 X X
  DSC-S750 O O
  DSC-S780 O O
  DSC-S80 O O
  DSC-S800 O O
  DSC-S85 X X
  DSC-S90 O O
  DSC-S930 O O
  DSC-S950 O O
  DSC-S980 O O
  DSC-ST80 O O
  DSC-T1 O O
  DSC-T10 O O
  DSC-T100 ∆*2 ∆*2
  DSC-T11 O O
  DSC-T2 ∆*2 ∆*2
  DSC-T20/T20HDPR ∆*2 ∆*2
  DSC-T200 ∆*2 ∆*2
  DSC-T25 ∆*2 ∆*2
  DSC-T3 O O
  DSC-T30 O O
  DSC-T300 O O
  DSC-T33 O O
  DSC-T5 O O
  DSC-T50 O O
  DSC-T500 O O
  DSC-T7 O O
  DSC-T70/T70HDPR ∆*2 ∆*2
  DSC-T700 O O
  DSC-T75 ∆*2 ∆*2
  DSC-T77 O O
  DSC-T9 O O
  DSC-T90 O O
  DSC-T900 O O
  DSC-TX1 O O
  DSC-U10 O O
  DSC-U20 O O
  DSC-U30 O O
  DSC-U40 O O
  DSC-U50 O O
  DSC-U60 O O
  DSC-V1 O O
  DSC-V3 O O
  DSC-W1 O O
  DSC-W100 O O
  DSC-W110 O O
  DSC-W115 O O
  DSC-W12 O O
  DSC-W120 O O
  DSC-W125 O O
  DSC-W130 O O
  DSC-W15 O O
  DSC-W150 O O
  DSC-W17 O O
  DSC-W170 O O
  DSC-W180 O O
  DSC-W190 O O
  DSC-W200 ∆*2 ∆*2
  DSC-W210 O O
  DSC-W215 O O
  DSC-W220 O O
  DSC-W230 O O
  DSC-W270 O O
  DSC-W275 O O
  DSC-W290 O O
  DSC-W30 O O
  DSC-W300 O O
  DSC-W35 O O
  DSC-W40 O O
  DSC-W5 O O
  DSC-W50 O O
  DSC-W55 O O
  DSC-W7 O O
  DSC-W70 O O
  DSC-W80/W80HDPR ∆*2 ∆*2
  DSC-W85 ∆*2 ∆*2
  DSC-W90 ∆*2 ∆*2
  DSC-WX1 O O

  *1 Nạp các hình ảnh bằng chế độ PTP không được hỗ trợ. Hãy nạp bằng chế độ Mass Storage.
  *2 Nạp các hình ảnh bằng chế độ PictBridge không được hỗ trợ. Hãy nạp bằng chế độ Mass Storage.

   

  Bảng sau đây trình bày kết quả của các thử nghiệm khả năng tương thích của từng phần mềm với Windows 7. Các môi trường thích hợp:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Các môi trường được nâng cấp từ hệ điều hành khác không được hỗ trợ.
  • Các hoạt động không được đảm bảo trên tất cả các máy tính.

  Chú ý:

  • Starter Edition của Windows 7 không được hỗ trợ trừ trường hợp đặc biệt.
  • Đối với các phiên bản 64-bit, phần mềm hoạt động trong chế độ tương thích 32-bit.

  Phần mềm

  Phiên bản

  Tính tương thích 

  Lưu ý / Giải pháp thay thế


  64-bit

  32-bit 

  PMB (Picture Motion Browser) 3.2.00 hay cao hơn
  2.1.03 ~ 3.1.00 Không Sẽ tương thích bằng cách áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.
  2.1.02 hay cũ hơn Không

  Phiên bản 64 bit:
  Không trực tiếp cài đặt PMB từ đĩa CD-ROM vì có thể bị lỗi. Thay vào đó, hãy cài đặt bằng cách sử dụng PMB Installer for Vista 64-bit, và áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.


  Phiên bản 32 bit:
  Sẽ tương thích bằng cách áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.

  Image Data Converter SR 1.0 Không
  PMB Portable 3.0 hay cao hơn
  cũ hơn 3.0 Không PMB Portable có thể được cập nhật thành phiên bản tương thích bằng cách chạy [PMB Portable Maintenance Tool] sau khi áp dụng chương trình cập nhật PMB Ver.3.3.00 với PMB.
  Cyber-shot Viewer 1.0 Không Sẽ tương thích bằng cách cập nhật PMB với chương trình cập nhật mới nhất.
  Picture Package (PIXELA) Tất cả Không Thay vào đó, tải về và sử dụng PMB Ver.4.3.03.
  Image Data Converter (PIXELA) Tất cả Không
  Nero Vision Express 3 (Nero) - Không
  ImageMixer (PIXELA) 1.0/1.5 Không

  Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 04 năm 2010