ID bài viết : 00191529 / Sửa lần cuối : 02/12/2022In

Các công cụ giúp khắc phục lỗi liên quan đến cài đặt hoặc khởi động PlayMemories Home.

  Nếu bạn không thể cài đặt hoặc khởi động PlayMemories Home hoặc nếu phần mềm này không hoạt động bình thường, hãy tải về công cụ sau.

  PlayMemories Home Repair Tool (Công cụ sửa chữa PlayMemories Home) tự động thực hiện quy trình xử lý sau và xóa chương trình PlayMemories Home, cơ sở dữ liệu và lịch sử kết nối camera khỏi máy tính.

  LƯU Ý: Công cụ sửa chữa PlayMemories Home dùng để xóa và khôi phục chương trình. Cài đặt lại PlayMemories Home sau khi thực hiện quy trình này.

  Quy trình xử lý mà Công cụ sửa chữa PlayMemories Home thực hiện.

  1. PlayMemories Home/PMB đã cài đặt từ trước được gỡ cài đặt.
  2. Các dịch vụ đang sử dụng có liên quan tớiPlayMemories Home/PMB sẽ bị dừng lại.
  3. Các dịch vụ có liên quan tớiPlayMemories Home/PMB đã cài đặt từ trước sẽ bị hủy đăng ký khỏi hệ điều hành.
  4. Các thư mục cài đặt choPlayMemories Home/PMB đã cài đặt từ trước sẽ bị xóa.
  5. Các đăng ký liên quan đếnPlayMemories Home/PMB đã cài đặt từ trước sẽ bị xóa.
  6. Đăng ký chứng nhận rằngPlayMemories Home/PMB đã được cài đặt từ trước trong hệ điều hành sẽ bị xóa.
  7. Các thư mục lưu trữ cài đặt cá nhân choPlayMemories Home/PMB đã cài đặt từ trước sẽ bị xóa.
  8. Các tập tin hoặc thư mục liên quan đến PlayMemories Home/PMB đã cài đặt từ trước sẽ bị xóa khỏi thư mục tạm thời trong hệ điều hành.