ID bài viết : 00095381 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Cách nhập hoặc truyền ảnh và video sang máy Mac bằng phần mềm PlayMemories Home.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Đảm bảo bạn cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm PlayMemories Home cho hệ điều hành Mac trên máy tính.

  Phần mềm PlayMemories Home được hỗ trợ trên các máy tính chạy Mac OS X v10.10-10.11 / macOS 10.12-10.13.

  Thông tin về cách nhập video và ảnh đã chụp/quay bằng PlayMemories Home từ camera hoặc thẻ nhớ vào máy Mac có sẵn trực tuyến.

  Lưu ý:

  • Để nhập ảnh bằng kết nối mạng không dây trên máy Mac, hãy sử dụng chức năng Wireless Auto Import của phần mềm PlayMemories Home.
   Chức năng Wireless Auto Import (Nhập tự động không dây) thường được dùng như một phần mềm riêng để nhập tập tin sang máy Mac qua mạng không dây. Vì dịch vụ tải về cho phần mềm này đã ngừng hoạt động từ ngày 19 tháng 12 năm 2016, phần mềm này hiện đi kèm với phiên bản mới nhất của phần mềm PlayMemories Home.
  • Để nhập ảnh vào ổ đĩa cứng (Hard Disk Drive) bên ngoài, hãy tham khảo thông tin sau đây.
   Nhập ảnh từ camera hoặc thẻ nhớ vào ổ đĩa cứng bên ngoài