ID bài viết : 00140154 / Sửa lần cuối : 30/05/2016In

Lỗi: C:13:xx xuất hiện trên màn hình LCD hoặc kính ngắm.

Lỗi: C:13:xx xuất hiện trên màn hình LCD hoặc kính ngắm.

  Mã lỗi C:13:xx một dấu hiệu cho thấy thiết bị ghi dữ liệu (đĩa mềm hoặc thẻ nhớ Memory Stick®) mà bạn đang sử dụng không được hỗ trợ để sử dụng với máy ảnh hoặc định dạng không đúng, hoặc bị hư hỏng hoặc bị lỗi.

  QUAN TRỌNG: Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm nếu thông tin về dòng máy cụ thể cần thiết để hoàn tất các bước trong giải pháp dưới đây 

  1. Tắt máy ảnh bật lại máy một lần nữa.
  2. Lấy thiết bị ghi dữ liệu ra khỏi máy ảnh.
  3. Kiểm tra các thiết bị ghi xem có bất kỳ hư hỏng, có bụi hoặc có các vật bên ngoài không vì nó có thể can thiệp đến các hoạt động. 

  LƯU Ý:

   • Nếu tìm thấy có bất kì hư hỏng vật lý nào, thiết bị ghi đó cần bị loại bỏ.
   • Sử dụng một miếng vải mềm, khô để lau chùi thiết bị ghi. Nếu sử dụng thẻ nhớ Memory Stick, bạn có thể sử dụng một chì tẩy để làm sạch các tiếp xúc kim loại.
   • Kiểm tra thẻ bằng cách sử dụng một thiết bị khác để đảm bảo rằng các thẻ đang hoạt động tốt.

   CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Các bước sau đây đòi hỏi phải định dạng lại dữ liệu trên máy ảnh. Tất cả những hình ảnh, phim ảnh, các dữ liệu khác đã ghi sẽ bị xóa.

  1. Định dạng bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ bằng máy ảnh. 

   LƯU Ý: Thẻ nhớ có thể không được máy ảnh nhận diện đúng nếu nó được định dạng bằng máy tính. Chỉ sử dụng máy ảnh để định dạng thẻ nhớ.

  2. Try to use a different memory card to check if the issue is not caused by a corrupt file in the memory card. Hãy thử sử dụng một thẻ nhớ khác để kiểm tra nếu vấn đề không phải gây ra bởi một tập tin sai trong thẻ nhớ 

  LƯU Ý: Dung lượng lưu trữ hoặc tốc độ truyền của thẻ nhớ có thể không được hỗ trợ.

  xx trong các mã lỗi đại diện cho bất kỳ chữ số ngẫu nhiên và không chẩn đoán tổng thể về vấn đề này

  Nếu các bước trên không giúp giải quyết vấn đề, sản phẩm cần được sửa chữa.