ID bài viết : 00091640 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Làm thế nào để chuyển hình ảnh từ thẻ nhớ vào máy tính bằng phần mềm PlayMemories Home?

  Tất cả video và hình ảnh có thể dễ dàng chuyển vào máy tính bằng phần mềm PlayMemories Home khi bạn kết nối với máy ảnh hoặc sử dụng thẻ nhớ. Nhấp vào link được cung cấp bởi website hỗ trợ PlayMemories Home sau đây để có thêm thông tin về việc chuyển video và hình ảnh đến máy tính với PlayMemories Home.

  Chuyển video và hình ảnh vào máy tính sử dụng PlayMemories Home

  Xem thêm thông tin từ video hướng dẫn sau:  Những thứ bạn cần có:
  1. Máy ảnh.
  2. Cáp kết nối máy ảnh với máy tính.
  3. Máy tính chạy Windows XP hoặc mới hơn.