ID bài viết : 00140661 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Làm thế nào để ghép, chuyển đổi, cắt, và chuyển ảnh từ video bằng PlayMemories Home.

Làm thế nào để ghép, chuyển đổi, cắt, và chuyển ảnh từ video bằng PlayMemories Home.

    Để ghép, chuyển đổi, cắt, và chụp ảnh từ video, làm theo các hướng dẫn sau: