ID bài viết : 00229232 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Cách sao chép tập tin ảnh hoặc phim sang một máy tính chạy hệ điều hành macOS thông qua kết nối USB

  Các bước sau đây sẽ hỗ trợ bạn sao chép tập tin ảnh hoặc phim từ máy ảnh sang máy tính. Nếu bạn cần có thông tin về mẫu máy ảnh cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  1. Bật máy tính.
  2. Bật máy ảnh.
  3. Gắn thẻ nhớ có chứa ảnh vào máy ảnh.
  4. Đặt cài đặt USB Connection (Kết nối USB) hoặc Transfer mode (Chế độ truyền) trong menu máy ảnh là Normal (Bình thường), Mass Storage (Bộ lưu trữ) hoặc PTP.
  5. Sử dụng cáp USB đi kèm với máy ảnh để kết nối máy ảnh với cổng USB trên máy tính.

   QUAN TRỌNG:

   • Kết nối qua USB hub hoặc thiết bị USB khác (chẳng hạn như máy in hoặc bàn phím) không được hỗ trợ và không được đảm bảo. Bạn nên kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB trên máy tính.
   • Nếu máy tính không nhận dạng được kết nối USB, hãy ngắt kết nối cáp USB và lặp lại bước 4 và 5 với cài đặt USB Connection (Kết nối USB) hoặc Transfer mode (Chế độ truyền) khác.

   LƯU Ý: Phần mềm Image Capture sẽ tự khởi động. Nếu phần mềm không tự khởi động, hãy làm theo các bước sau đây để mở theo cách thủ công:

   1. Trên thanh Finder (Tìm kiếm) ở trên cùng màn hình máy tính, nhấp vào Go (Đi) rồi nhấp vào Applications (Ứng dụng) từ menu thả xuống.
   2. Trong cửa sổ Applications (Ứng dụng), nhấp vào Image Capture (Chụp ảnh) ở cột bên tay phải.
  6. Khi một cửa sổ hiện lên trên màn hình máy tính, thực hiện một trong các thao tác sau đây:
   • Để sao chép tất cả ảnh từ máy ảnh, nhấp vào nút Download All (Tải xuống tất cả)
   • Để sao chép một số tấm ảnh từ máy ảnh, nhấp vào nút Download Some (Tải xuống một số) và thực hiện một trong các thao tác sau đây:
    1. Trên bàn phím máy tính, nhấn và giữ phím Shift.
    2. Trong khi giữ phím Shift, nhấp để chọn từng ảnh mà bạn muốn sao chép.
    3. Nhấp vào nút Download (Tải xuống).