ID bài viết : 00105589 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Hình ảnh và video từ máy ảnh có thể được đưa vào thiết bị kỹ thuật số Apple iPad không?

  Có 2 cách để đưa hình ảnh và video từ máy ảnh đến thiết bị kỹ thuật số Apple® iPad™

  • Sử dụng bộ dụng cụ kết nối máy ảnh Apple iPad 
  • Đồng bộ thiết bị Apple iPad với máy tính và sử dụng ứng dụng Apple iTunes®

  LƯU Ý: Bộ dụngg cụ kết nối máy ảnh Apple iPad  sử dụng hai cách kết nối khác nhau.

  • Kết nối máy ảnh với cổng USB: Kết nối với iPad và sử dụng cáp USB của máy ảnh để kết nối
  • Đầu đọc thẻ nhớ SD: Kết nối với iPad, lấy thẻ SD từ máy ảnh và chèn vào đầu đọc thẻ SD

  iPad sẽ mở ứng dụng Photos và bạn hãy chọn hình ảnh chuyển vào.

  QUAN TRỌNG: Chế độ USB của máy ảnh cần được thiết lập là Mass Storage, MTP hoặc Auto. Tùy chọn có sẵn phụ thuộc vào dòng máy

  LƯU Ý: iPad và bộ dụng cụ kết nối máy ảnh hỗ trợ định dạng hình ảnh chuẩn bao gồm JPEG và RAW. Đối với videos, MP4 được hỗ trợ nhưng AVCHD và MPEG-2 không được hỗ trợ.

  Khi đồng bộ thiết bị iPad với máy tính sử dụng phần mềm iTunes, cho phép iTunes đưa các tập tin hình ảnh vào iPad. Đối với các tập tin video đưa vào, hãy thực hiện như sau

  1. Trong phần mềm iTunes, chọn menu Advanced
  2. Chọn Create iPad or Apple TV Version để tạo định dạng video tương thích cho thiết bị iPad

  LƯU Ý: Đối với thông tin hỗ trợ về sử dụng ứng dụng Photos và phần mềm iTunes, tham khảo trang web hỗ trợ Apple Macintosh® support website