ID bài viết : 00095413 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Cách truyền ảnh từ máy ảnh sang máy tính Mac.

  Cách nhập ảnh bằng ứng dụng PlayMemories Home

  Tham khảo phần sau:
  Cách truyền video và ảnh sang máy tính Mac bằng PlayMemories Home (dành cho máy Mac). .

  LƯU Ý: Bạn có thể tải phần mềm PlayMemories Home (dành cho máy Mac) về tạihttps://www.sony.net/pm/.

  Cách nhập ảnh mà không cần sử dụng PlayMemories Home
  1. Bật máy ảnh.
   LƯU Ý: Nếu phần mềm iPhoto tự động bắt đầu, hãy đóng phần mềm lại.
  2. Kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB trên máy tính.
  3. Sao chép các tập tin ảnh.
   1. Trên Finder Bar (Thanh tìm kiếm), chọn Go (Chuyển đến) rồi Computer (Máy tính).
   2. Nhấp vào NO NAME (KHÔNG CÓ TÊN) hoặc biểu tượng UNTITLED (CHƯA ĐẶT TÊN).
   3. Xác định vị trí tập tin ảnh bạn muốn truyền.
    1. Nhấp vào thư mục DCIM.
     ảnh
    2. Nhấp vào thư mục 100MSDCF.
    3. Nhấn và giữ phím SHIFT.
    4. Trong khi giữ phím SHIFT, nhấp để chọn ảnh bạn muốn truyền.
   4. Sau khi đã hoàn tất chọn ảnh, nhả phím SHIFT.
   5. Nhấn Command+C để sao chép các tập tin.
  4. Dán các tập tin ảnh vào máy tính.
   1. Trên Finder Bar (Thanh tìm kiếm), chọn Go (Chuyển đến), All my files (Tất cả tập tin của tôi) và sau đó chọn Pictures (Ảnh).
   2. Nhấn Command+V để dán tập tin vào thư mục Pictures (Ảnh).

  Sau khi sao chép tập tin vào máy tính, bạn có thể sử dụng iPhoto, PlayMemories Home hoặc Image Data Converter (Bộ chuyển đổi dữ liệu hình ảnh) hoặc phần mềm ảnh khác để xem ảnh.

  QUAN TRỌNG: Nếu các tập tin ảnh được sao chép vào máy tính ở định dạng RAW, trước tiên bạn sẽ cần sử dụng phần mềm Image Data Converter để chuyển đổi tập tin RAW thành ảnh JPEG hoặc TIFF trước khi bạn có thể xem ảnh trong hầu hết phần mềm ảnh.

  LƯU Ý: Nếu không nhớ thư mục đã lưu tập tin, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên máy tính Mac.