ID bài viết : 00135159 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Tại sao tôi không thể chuyển hình ảnh đã ghi trong thẻ nhớ vào Play Memoies Home?

  Không thể chuyển hình ảnh đã ghi trong thẻ nhớ vào PlayMemories Home.

  Áp dung cho các sản phẩm sau:
  - PlayMemories Home (Phiên bản Lite) Phiên bản .1.*.**
  - PlayMemories Home Phiên bản .1.*.**
  - PlayMemories Home Phiên bản .2.*.**


  Nếu đây là lần đầu tiên bạn chuyển hình ảnh sang PlayMemories Home, cần thiết phải thêm các tính năng vào PlayMemories Home trước khi chuyển hình ảnh.

  Các hướng dẫn để thêm tính năng:

  1. Bắt đầu phần mềm Start PlayMemories Home. Bật máy ảnh và kết nối dây cáp USB.
  2. Cửa sổ "Add Features to PlayMemories Home" hiển thị.
   Chọn OK. Các tính năng sẽ được thêm vào PlayMemories Home và hình ảnh đã ghi có thể được chuyển vào hoặc trình duyệt.

  Lưu ý: Nếu máy ảnh không thể được nhận diện bởi máy tính khi dây USB được kết nối hoặc nếu hình ảnh được ghi trong thẻ nhớ không thể chuyển được, kiểm tra như sau.

  • Kiểm tra thiết lập kết nối USB trên máy ảnh. Đảm bảo nó được thiết lập sang Auto hoặc Mass Storage.
  • Tương tự kiểm tra các thiết lập LUN Settings nếu bạn đang sử dụng máy ảnh Cyber-shot hoặc kiểm tra các thiết lập Change media nếu bạn đang sử dụng máy quay phim. Các thiết lập khác nhau tùy theo từng dòng máy.

  Chi tiết tại Chuyển phim và hình ảnh sang máy tính