ID bài viết : 00090931 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Không thể thiết lập kết nối Wi-Fi bằng ứng dụng PlayMemories Mobile.

  Trước khi sử dụng ứng dụng PlayMemories Mobile, vui lòng đảm bảo bạn sử dụng mẫu máy ảnh tương thích với thiết bị di động tương thích. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy ảnh và thiết bị di động.

  Sự cố này có thể do nhiều yếu tố.
  Thực hiện theo quy trình khắc phục sự cố bên dưới theo thứ tự sau.

  QUAN TRỌNG:

  • Với iOS, bạn không thể sử dụng ứng dụng PlayMemories Mobile cho dù nếu khởi chạy ứng dụng khi iPhone hoặc iPad không kết nối với máy ảnh qua Wi-Fi. Với máy ảnh đã thiết lập để chờ kết nối Wi-Fi, hãy kết nối với máy ảnh qua Wi-Fi từ cài đặt Wi-Fi trên iPhone hoặc iPad, sau đó khởi chạy ứng dụng PlayMemories Mobile.
  • Bạn không thể phát phim MP4 đã truyền bằng ứng dụng PlayMemories Mobile tùy thuộc vào khả năng tương thích của ứng dụng phát hoặc thông số kỹ thuật của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
  • Kết nối có thể bị nhiễu do vật cản giữa máy ảnh và thiết bị di động, môi trường xung quanh hoặc khoảng cách xa giữa thiết bị di động và máy ảnh. Trong trường hợp đó, hãy sử dụng thiết bị di động gần máy ảnh hơn hoặc kết nối ở môi trường khác.
  • Khi sử dụng Handycam
   • Tính năng Điều khiển bằng điện thoại thông minh không khả dụng ở chế độ phát. Sử dụng tính năng này ở chế độ ghi.
   • Đặt Chất lượng/Cỡ ảnh là MP4 trước khi sử dụng tính năng Gửi đến điện thoại thông minh.
   • Để truyền ảnh lưu trên thẻ nhớ, hãy chuyển cài đặt Media Select (Chọn phương tiện) sang thẻ nhớ.
  1. Tắt các thiết bị khác.

   Nếu có các thiết bị khác có thể kết nối không dây, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính, v.v., xung quanh máy ảnh, thì hãy tắt nguồn các thiết bị này rồi kết nối lại thiết bị di động với máy ảnh.

  2. Kiểm tra cài đặt của thiết bị di động.

   1. Đảm bảo đã bật kết nối Wi-Fi.
    Kiểm tra trạng thái SSID của máy ảnh từ danh sách Wi-Fi.
    Đặt lại SSID rồi thực hiện lại theo quy trình kết nối nếu máy ảnh nằm ngoài phạm vi kết nối Wi-Fi hoặc kết nối Wi-Fi không khả dụng.

    LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng thiết bị iOS và không có thiết bị chụp ảnh nào được kết nối. Đi đến cài đặt Wi-Fi trên điện thoại thông minh và chọn thiết bị chụp ảnh để kết nối. xuất hiện, hãy cấu hình cài đặt Wi-Fi connection (Kết nối Wi-Fi) trên iPhone hoặc iPad trước khi kết nối.

   2. Cài đặt IP address (địa chỉ IP), tethering (chia sẻ kết nối internet) và airplane mode (chế độ máy bay).

    Hủy kích hoạt cài đặt IP address (địa chỉ IP), tethering setting (chia sẻ kết nối internet) và airplane mode chế độ máy bay có thể giải quyết được vấn đề. Để biết thông tin về cách thay đổi các cài đặt này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

  3. Tắt máy ảnh và thiết bị di động rồi bật lại.

   Tắt máy ảnh, tháo và lắp lại pin, sau đó bật lại máy ảnh.
   Ngoài ra, thiết lập kết nối Wi-Fi sau khi tắt nguồn thiết bị di động và bật lại.

  4. Thiết lập lại cài đặt mạng trên máy ảnh rồi thực hiện lại từ đầu theo quy trình kết nối Wi-Fi.

   QUAN TRỌNG: Quy trình thiết lập lại cài đặt mạng sẽ khác nhau tùy thuộc vào máy ảnh. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

  5. Cài đặt lại PlayMemories Mobile.

   1. Gỡ cài đặt PlayMemories Mobile.
   2. Cài đặt lại ứng dụng PlayMemories Mobile từ cửa hàng “Google Play” trên thiết bị Android, “App Store” trên thiết bị Apple iOS hoặc “Windows Store” trên thiết bị Windows 8.