• Chất liệu

    Aluminium và thuỷ tinh

   • Màu

    Bạc

   • Đường kính

    62mm

   • Chiều dài

    8.6mm

   • Đường kính khớp nối

    0.75mm

   • Khối lượng

    22g

   • Đèn chỉ thị

    1/8

   • Chất liệu

    Aluminium và thuỷ tinh

   • Màu

    Bạc

   • Đường kính

    62mm

   • Chiều dài

    8.6mm

   • Đường kính khớp nối

    0.75mm

   • Khối lượng

    22g