• Chất liệu

    Aluminium và thuỷ tinh

   • Màu

    Bạc

   • Đường kính

    34mm

   • Chiều dài

    7mm

   • Đường kính khớp nối

    M30 x 0.75mm

   • Khối lượng

    6g

   • Đèn chỉ thị

    1/8

   • Chất liệu

    Aluminium và thuỷ tinh

   • Màu

    Bạc

   • Đường kính

    34mm

   • Chiều dài

    7mm

   • Đường kính khớp nối

    M30 x 0.75mm

   • Khối lượng

    6g