ID bài viết : 00236367 / Sửa lần cuối : 16/12/2019

Thông tin về khả năng tương thích của macOS 10.15 Catalina đối với máy ảnh Bloggie Webbie HD

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá

  Tính đến tháng 11 năm 2019, các máy ảnh Bloggie Webbie HD tương thích với macOS 10.15 Catalina bao gồm:

  Bloggie

  Mẫu máymacOS 10.15
  (Catalina)
  MHS-TS22
  MHS-TS55