• Chức năng điều chỉnh chân máy

    Chức năng mở rộng ra 3 hướng

   • Góc nghiêng

    50 độ (lên), 90 độ (xuống)

   • Đế kết nối nhanh

   • Kích thước

    Cao nhất: 1500mm; Thấp nhất: 180mm.

   • Chất liệu

    Aluminium, ABS, PA và aluminium diecast

   • Màu

    Đen

   • Chịu vật nặng

    2.5kg

   • Chức năng xoay

   • Góc rộng

    360 độ

   • Khối lượng

    1.05kg