ID bài viết : 00166890 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho máy quay phim Bloggie/Webbie HD (macOS 10.12 (Sierra)).

Thông tin tương thích dành cho máy quay phim Bloggie/Webbie HD (macOS 10.12 (Sierra)).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của sản phẩm phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

QUAN TRỌNG: Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Bloggie
Model macOS 10.12
(Sierra)
MHS-CM1
MHS-CM3
MHS-CM5
MHS-FS1
MHS-FS1K
MHS-FS2
MHS-FS2K
MHS-FS3
MHS-FS3K
MHS-PM1
MHS-PM5
MHS-PM5K
MHS-TS10
MHS-TS20
MHS-TS20K
MHS-TS22
MHS-TS55