ID bài viết : 00166878 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho máy ảnh Cyber-shot (macOS 10.12 (Sierra)).

Thông tin tương thích dành cho máy ảnh Cyber-shot (macOS 10.12 (Sierra)).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của sản phẩm phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

QUAN TRỌNG: Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Máy chụp ảnh Compact
Model macOS 10.12
(Sierra)
DSC-G3
DSC-H20
DSC-H55
DSC-H70
DSC-H90
DSC-H100
DSC-H200
DSC-H300
DSC-H400
DSC-HX1
DSC-HX5
DSC-HX5C
DSC-HX5V
DSC-HX7
DSC-HX7V
DSC-HX9
DSC-HX9V
DSC-HX10
DSC-HX10V
DSC-HX20
DSC-HX20V
DSC-HX30
DSC-HX30V
DSC-HX50
DSC-HX50V
DSC-HX60
DSC-HX60V
DSC-HX80
DSC-HX90
DSC-HX90V
DSC-HX100
DSC-HX100V
DSC-HX200
DSC-HX200V
DSC-HX300
DSC-HX400
DSC-HX400V
DSC-J10
DSC-J20
DSC-KW1
DSC-KW11
DSC-RX1
DSC-RX1R
DSC-RX1RM2
DSC-RX10
DSC-RX10M2
DSC-RX10M3
DSC-RX100
DSC-RX100M2
DSC-RX100M3
DSC-RX100M4
DSC-RX100M5
DSC-S930
DSC-S950
DSC-S980
DSC-S1900
DSC-S2000
DSC-S2100
DSC-S3000
DSC-S5000
DSC-T77
DSC-T90
DSC-T99
DSC-T99C
DSC-T99D
DSC-T99DC
DSC-T110
DSC-T110D
DSC-T700
DSC-T900
DSC-TF1
DSC-TX1
DSC-TX5
DSC-TX7
DSC-TX7C
DSC-TX9
DSC-TX9C
DSC-TX10
DSC-TX20
DSC-TX30
DSC-TX55
DSC-TX66
DSC-TX100
DSC-TX100V
DSC-TX200
DSC-TX200V
DSC-TX300
DSC-TX300V
DSC-W180
DSC-W190
DSC-W210
DSC-W215
DSC-W220
DSC-W230
DSC-W270
DSC-W275
DSC-W290
DSC-W310
DSC-W320
DSC-W330
DSC-W350
DSC-W350D
DSC-W360
DSC-W370
DSC-W380
DSC-W390
DSC-W510
DSC-W515PS
DSC-W520
DSC-W530
DSC-W550
DSC-W560
DSC-W570
DSC-W570D
DSC-W580
DSC-W610
DSC-W620
DSC-W630
DSC-W650
DSC-W670
DSC-W690
DSC-W710
DSC-W730
DSC-W800
DSC-W810
DSC-W830
DSC-WX1
DSC-WX5
DSC-WX5C
DSC-WX7
DSC-WX9
DSC-WX10
DSC-WX30
DSC-WX50
DSC-WX60
DSC-WX70
DSC-WX80
DSC-WX100
DSC-WX150
DSC-WX170
DSC-WX200
DSC-WX220
DSC-WX300
DSC-WX350
DSC-WX500

Máy chụp ảnh Lens Style Cameras
Model macOS 10.12
(Sierra)
DSC-QX10
DSC-QX30
DSC-QX100