ID bài viết : 00166910 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho các sản phẩm Máy ảnh/Máy quay phim kĩ thuật số và Phần mềm ứng dụng (macOS 10.12 (Sierra)).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này


Thông tin tương thích dành cho các sản phẩm Hình ảnh kĩ thuật số và Phần mềm ứng dụng (macOS 10.12 (Sierra)).

Hãy chọn Danh mục sản phẩm.

Sản phẩm Máy chụp ảnh/máy quay phim kĩ thuật số