ID bài viết : 00139679 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho phụ kiện.

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho phụ kiện.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này - những sản phẩm đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015 hoặc trước đó

QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo cho tất cả các máy tính.

Ghi chú:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Bộ sạc pin
Dòng máy OS X v10.11
(El Capitan)
ACC-TRDCX
ACC-TRDCY

Loa nghe nhạc cầm tay
Dòng máy OS X 10.11
(El Capitan)
RDP-CA2

Đế TransferJet
Dòng máy OS X 10.11
(El Capitan)
TJS-1