ID bài viết : 00139676 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy ảnh Bloggie / Webbie HD.

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy ảnh Bloggie / Webbie HD.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này - những sản phẩm đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015 hoặc trước đó

QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo cho tất cả các máy tính

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Bloggie
Dòng máy OS X v10.11
(El Capitan)
MHS-CM1
MHS-CM3
MHS-CM5
MHS-FS1
MHS-FS1K
MHS-FS2
MHS-FS2K
MHS-FS3
MHS-FS3K
MHS-PM1
MHS-PM5
MHS-PM5K
MHS-TS10
MHS-TS20
MHS-TS20K
MHS-TS22
MHS-TS55