ID bài viết : 00139666 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy quay phim kỹ thuật số.

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy quay phim kỹ thuật số.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này đã được phát hành tháng 10 năm 2015 hoặc sớm hơn.

QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo cho tất cả các máy tính

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Máy quay phim 4K Handycam

Dòng máy OS X v10.11
(El Capitan)
FDR-AX1 ?
FDR-AX1E ?
FDR-AX30
FDR-AX33
FDR-AX100
FDR-AX100E
FDR-AXP33
FDR-AXP35
HDR-CX900
HDR-CX900E


Máy quay phim Handycam chất lượng cao

Dòng máy OS X 10.11
(El Capitan)
GV-HD700
GV-HD700E
HDR-AX2000
HDR-AX2000E
HDR-CX6EK
HDR-CX7
HDR-CX7E
HDR-CX7EK
HDR-CX7K
HDR-CX11E
HDR-CX12
HDR-CX12E
HDR-CX100
HDR-CX100E
HDR-CX105E
HDR-CX106E
HDR-CX110
HDR-CX110E
HDR-CX115E
HDR-CX116E
HDR-CX130
HDR-CX130E
HDR-CX150
HDR-CX150E
HDR-CX155E
HDR-CX160
HDR-CX160E
HDR-CX180E
HDR-CX190
HDR-CX190E
HDR-CX200
HDR-CX200E
HDR-CX210
HDR-CX210E
HDR-CX220
HDR-CX220E
HDR-CX230
HDR-CX230E
HDR-CX240
HDR-CX240E
HDR-CX250
HDR-CX250E
HDR-CX260E
HDR-CX260V
HDR-CX260VE
HDR-CX270E
HDR-CX280
HDR-CX280E
HDR-CX290
HDR-CX290E
HDR-CX300
HDR-CX300E
HDR-CX305E
HDR-CX320
HDR-CX320E
HDR-CX330
HDR-CX330E
HDR-CX350
HDR-CX350E
HDR-CX350V
HDR-CX350VE
HDR-CX360
HDR-CX360E
HDR-CX360V
HDR-CX360VE
HDR-CX370
HDR-CX370E
HDR-CX380
HDR-CX380E
HDR-CX390E
HDR-CX400E
HDR-CX405
HDR-CX410VE
HDR-CX430V
HDR-CX430VE
HDR-CX440
HDR-CX500
HDR-CX500E
HDR-CX500V
HDR-CX500VE
HDR-CX505VE
HDR-CX510E
HDR-CX520
HDR-CX520E
HDR-CX520V
HDR-CX520VE
HDR-CX530E
HDR-CX550
HDR-CX550E
HDR-CX550V
HDR-CX550VE
HDR-CX560
HDR-CX560E
HDR-CX560V
HDR-CX560VE
HDR-CX570E
HDR-CX580E
HDR-CX580V
HDR-CX580VE
HDR-CX610E
HDR-CX620
HDR-CX690E
HDR-CX700
HDR-CX700E
HDR-CX700V
HDR-CX700VE
HDR-CX730E
HDR-CX740E
HDR-CX740VE
HDR-CX760E
HDR-CX760V
HDR-CX760VE
HDR-FX1000
HDR-FX1000E
HDR-GW55VE
HDR-GW66E
HDR-GW66V
HDR-GW66VE
HDR-GW77
HDR-GW77E
HDR-GW77V
HDR-GW77VE
HDR-GWP88
HDR-GWP88E
HDR-GWP88V
HDR-GWP88VE
HDR-HC5
HDR-HC5E
HDR-HC7
HDR-HC7E
HDR-HC9
HDR-HC9E
HDR-PJ10
HDR-PJ10E
HDR-PJ30
HDR-PJ30E
HDR-PJ30V
HDR-PJ30VE
HDR-PJ50
HDR-PJ50E
HDR-PJ50V
HDR-PJ50VE
HDR-PJ200
HDR-PJ200E
HDR-PJ210
HDR-PJ220
HDR-PJ220E
HDR-PJ230
HDR-PJ230E
HDR-PJ240
HDR-PJ240E
HDR-PJ260
HDR-PJ260E
HDR-PJ260V
HDR-PJ260VE
HDR-PJ270
HDR-PJ270E
HDR-PJ275
HDR-PJ320E
HDR-PJ330E
HDR-PJ340
HDR-PJ340E
HDR-PJ350
HDR-PJ350E
HDR-PJ380
HDR-PJ380E
HDR-PJ390E
HDR-PJ410
HDR-PJ420E
HDR-PJ420VE
HDR-PJ430
HDR-PJ430E
HDR-PJ430V
HDR-PJ430VE
HDR-PJ440
HDR-PJ510E
HDR-PJ530E
HDR-PJ540
HDR-PJ540E
HDR-PJ580
HDR-PJ580E
HDR-PJ580V
HDR-PJ580VE
HDR-PJ600
HDR-PJ600E
HDR-PJ600V
HDR-PJ600VE
HDR-PJ610E
HDR-PJ620
HDR-PJ650E
HDR-PJ650V
HDR-PJ650VE
HDR-PJ660
HDR-PJ660E
HDR-PJ660V
HDR-PJ660VE
HDR-PJ670
HDR-PJ710
HDR-PJ710V
HDR-PJ710VE
HDR-PJ720E
HDR-PJ740VE
HDR-PJ760
HDR-PJ760E
HDR-PJ760V
HDR-PJ760VE
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
HDR-PJ790
HDR-PJ790E
HDR-PJ790V
HDR-PJ790VE
HDR-PJ810
HDR-PJ810E
HDR-PJ820
HDR-PJ820E
HDR-SR5
HDR-SR5C
HDR-SR5E
HDR-SR7
HDR-SR7E
HDR-SR8
HDR-SR8E
HDR-SR10
HDR-SR10D
HDR-SR10E
HDR-SR11
HDR-SR11E
HDR-SR12
HDR-SR12E
HDR-TD10
HDR-TD10E
HDR-TD20
HDR-TD20E
HDR-TD20V
HDR-TD20VE
HDR-TD30
HDR-TD30E
HDR-TD30V
HDR-TD30VE
HDR-TG1
HDR-TG1E
HDR-TG3E
HDR-TG5
HDR-TG5E
HDR-TG5V
HDR-TG5VE
HDR-TG7VE
HDR-UX3E
HDR-UX5
HDR-UX5E
HDR-UX7
HDR-UX7E
HDR-UX9E
HDR-UX10
HDR-UX10E
HDR-UX19E
HDR-UX20
HDR-UX20E
HDR-XR100
HDR-XR100E
HDR-XR101
HDR-XR105E
HDR-XR106E
HDR-XR150
HDR-XR150E
HDR-XR155E
HDR-XR160
HDR-XR160E
HDR-XR200
HDR-XR200E
HDR-XR200V
HDR-XR200VE
HDR-XR260E
HDR-XR260V
HDR-XR260VE
HDR-XR350
HDR-XR350E
HDR-XR350V
HDR-XR350VE
HDR-XR500
HDR-XR500E
HDR-XR500V
HDR-XR500VE
HDR-XR520
HDR-XR520E
HDR-XR520V
HDR-XR520VE
HDR-XR550
HDR-XR550E
HDR-XR550V
HDR-XR550VE


Máy quay phim Handycam tiêu chuẩn

Dòng máy OS X 10.11
(El Capitan)
DCR-DVD106E
DCR-DVD108
DCR-DVD108E
DCR-DVD109E
DCR-DVD110E
DCR-DVD115E
DCR-DVD150E
DCR-DVD306E
DCR-DVD308
DCR-DVD308E
DCR-DVD310E
DCR-DVD406E
DCR-DVD408
DCR-DVD408E
DCR-DVD410E
DCR-DVD450E
DCR-DVD506E
DCR-DVD508
DCR-DVD508E
DCR-DVD510E
DCR-DVD608
DCR-DVD608E
DCR-DVD610
DCR-DVD610E
DCR-DVD650
DCR-DVD650E
DCR-DVD708
DCR-DVD708E
DCR-DVD710
DCR-DVD710E
DCR-DVD808
DCR-DVD808E
DCR-DVD810
DCR-DVD810E
DCR-DVD850
DCR-DVD850E
DCR-DVD908
DCR-DVD908E
DCR-DVD910
DCR-DVD910E
DCR-HC47E
DCR-HC48
DCR-HC48E
DCR-HC62
DCR-HC62E
DCR-PJ5
DCR-PJ5E
DCR-PJ6
DCR-PJ6E
DCR-SD1000E
DCR-SR15E
DCR-SR20
DCR-SR20E
DCR-SR21
DCR-SR21E
DCR-SR32E
DCR-SR33E
DCR-SR35E
DCR-SR36E
DCR-SR37E
DCR-SR38E
DCR-SR42
DCR-SR42E
DCR-SR45
DCR-SR45E
DCR-SR46
DCR-SR46E
DCR-SR47
DCR-SR47E
DCR-SR48
DCR-SR48E
DCR-SR52E
DCR-SR55E
DCR-SR57E
DCR-SR58E
DCR-SR62
DCR-SR62E
DCR-SR65
DCR-SR65E
DCR-SR67
DCR-SR67E
DCR-SR68
DCR-SR68E
DCR-SR72E
DCR-SR75E
DCR-SR77E
DCR-SR78E
DCR-SR82
DCR-SR82E
DCR-SR85
DCR-SR85E
DCR-SR87
DCR-SR87E
DCR-SR88
DCR-SR88E
DCR-SR190E
DCR-SR200
DCR-SR200E
DCR-SR210E
DCR-SR220
DCR-SR220D
DCR-SR220E
DCR-SR290E
DCR-SR300
DCR-SR300E
DCR-SX15E
DCR-SX20
DCR-SX20E
DCR-SX20EK
DCR-SX20K
DCR-SX21
DCR-SX21E
DCR-SX22
DCR-SX22E
DCR-SX30E
DCR-SX31E
DCR-SX33E
DCR-SX34E
DCR-SX40
DCR-SX40E
DCR-SX41
DCR-SX41E
DCR-SX43
DCR-SX43E
DCR-SX44
DCR-SX44E
DCR-SX45
DCR-SX45E
DCR-SX50E
DCR-SX53E
DCR-SX60
DCR-SX60E
DCR-SX63
DCR-SX63E
DCR-SX65
DCR-SX65E
DCR-SX73E
DCR-SX83
DCR-SX83E
DCR-SX85
DCR-SX85E

Máy quay Action Cam
Dòng máy OS X 10.11
(El Capitan)
FDR-X1000V
HDR-AS10
HDR-AS15
HDR-AS20
HDR-AS30V
HDR-AS100V
HDR-AS200V
HDR-AZ1


Phụ kiện dành cho máy quay Action Cam

Dòng máy OS X 10.11
(El Capitan)
RM-LVR1
RM-LVR2
RM-LVR2V

Máy quay Music Video
Dòng máy OS X 10.11
(El Capitan)
HDR-MV1

 

Ống kính gắn rời của máy quay

Dòng máy

OS X 10.11
(El Capitan)

NEX-VG10
NEX-VG10E
NEX-VG20
NEX-VG20E
NEX-VG20H
NEX-VG20EH
NEX-VG30
NEX-VG30E
NEX-VG30H
NEX-VG30EH
NEX-VG900
NEX-VG900E
NEX-VG900EH


Ống nhòm quay phim kỹ thuật số - Digital Recording Binoculars
Dòng máy OS X 10.11
(El Capitan)
DEV-3
DEV-5
DEV-30
DEV-50
DEV-50V

Net Sharing Cam
Dòng máy OS X 10.11
(El Capitan)
NSC-GC1
NSC-GC3