ID bài viết : 00139624 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Loại ống kính máy ảnhThông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số Cyber-shot.

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số Cyber-shot.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này - những sản phẩm đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015 hoặc trước đó.

QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo với tất cả các máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Dòng máy OS X v10.11
(El Capitan)
DSC-G1
DSC-G3
DSC-H3
DSC-H7
DSC-H9
DSC-H10
DSC-H20
DSC-H50
DSC-H55
DSC-H70
DSC-H90
DSC-H100
DSC-H200
DSC-H300
DSC-H400
DSC-HX1
DSC-HX5
DSC-HX5C
DSC-HX5V
DSC-HX7
DSC-HX7V
DSC-HX9
DSC-HX9V
DSC-HX10
DSC-HX10V
DSC-HX20
DSC-HX20V
DSC-HX30
DSC-HX30V
DSC-HX50
DSC-HX50V
DSC-HX60
DSC-HX60V
DSC-HX90
DSC-HX90V
DSC-HX100
DSC-HX100V
DSC-HX200
DSC-HX200V
DSC-HX300
DSC-HX400
DSC-HX400V
DSC-J10
DSC-J20
DSC-KW1
DSC-KW11
DSC-RX1
DSC-RX1R
DSC-RX10
DSC-RX10M2
DSC-RX100
DSC-RX100M2
DSC-RX100M3
DSC-RX100M4
DSC-S650
DSC-S700
DSC-S730
DSC-S750
DSC-S780
DSC-S800
DSC-S930
DSC-S950
DSC-S980
DSC-S1900
DSC-S2000
DSC-S2100
DSC-S3000
DSC-S5000
DSC-T2
DSC-T20
DSC-T20HDPR
DSC-T25
DSC-T70
DSC-T70HDPR
DSC-T75
DSC-T77
DSC-T90
DSC-T99
DSC-T99C
DSC-T99D
DSC-T99DC
DSC-T100
DSC-T110
DSC-T110D
DSC-T200
DSC-T300
DSC-T500
DSC-T700
DSC-T900
DSC-TF1
DSC-TX1
DSC-TX5
DSC-TX7
DSC-TX7C
DSC-TX9
DSC-TX9C
DSC-TX10
DSC-TX20
DSC-TX30
DSC-TX55
DSC-TX66
DSC-TX100
DSC-TX100V
DSC-TX200
DSC-TX200V
DSC-TX300
DSC-TX300V
DSC-W35
DSC-W55
DSC-W80
DSC-W80HDPR
DSC-W85
DSC-W90
DSC-W110
DSC-W115
DSC-W120
DSC-W125
DSC-W130
DSC-W150
DSC-W170
DSC-W180
DSC-W190
DSC-W200
DSC-W210
DSC-W215
DSC-W220
DSC-W230
DSC-W270
DSC-W275
DSC-W290
DSC-W300
DSC-W310
DSC-W320
DSC-W330
DSC-W350
DSC-W350D
DSC-W360
DSC-W370
DSC-W380
DSC-W390
DSC-W510
DSC-W515PS
DSC-W520
DSC-W530
DSC-W550
DSC-W560
DSC-W570
DSC-W570D
DSC-W580
DSC-W610
DSC-W620
DSC-W630
DSC-W650
DSC-W670
DSC-W690
DSC-W710
DSC-W730
DSC-W800
DSC-W810
DSC-W830
DSC-WX1
DSC-WX5
DSC-WX5C
DSC-WX7
DSC-WX9
DSC-WX10
DSC-WX30
DSC-WX50
DSC-WX60
DSC-WX70
DSC-WX80
DSC-WX100
DSC-WX150
DSC-WX170
DSC-WX200
DSC-WX220
DSC-WX300
DSC-WX350
DSC-WX500

Loại ống kính máy ảnh
Model OS X 10.11
(El Capitan)
DSC-QX10
DSC-QX30
DSC-QX100