ID bài viết : 00139617 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số α (alpha).

Thông tin Hệ điều hành Mac OS X v10.11 (El Capitan) tương thích dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số α (alpha).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của các sản phẩm được liệt kê trên trang này - những sản phẩm đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015 hoặc trước đó.

QUAN TRỌNG: Hiệu suất không đảm bảo với tất cả các máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được đánh giá.

Máy ảnh α E-mount

Dòng máy OS X v10.11
(El Capitan)
ILCE-7
ILCE-7M2
ILCE-7R
ILCE-7RM2
ILCE-7S
ILCE-7SM2
ILCE-3000
ILCE-3500J
ILCE-5000
ILCE-5100
ILCE-6000
NEX-3
NEX-3N
NEX-5
NEX-5C
NEX-5N
NEX-5R
NEX-5T
NEX-6
NEX-7
NEX-C3
NEX-F3

Máy ảnh α A-mount
Model OS X 10.11
(El Capitan)
DSLR-A200
DSLR-A230
DSLR-A280
DSLR-A290
DSLR-A300
DSLR-A330
DSLR-A350
DSLR-A380
DSLR-A390
DSLR-A450
DSLR-A500
DSLR-A550
DSLR-A560
DSLR-A580
DSLR-A700
DSLR-A850
DSLR-A900
ILCA-77M2
SLT-A33
SLT-A35
SLT-A37
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A57
SLT-A58
SLT-A65
SLT-A65V
SLT-A77
SLT-A77V
SLT-A99
SLT-A99V

Loại ống kính máy ảnh
Model OS X 10.11
(El Capitan)
ILCE-QX1
ILCE-QX1L