ID bài viết : S500058167 / Sửa lần cuối : 23/05/2011

Số chỉ dẫn (ISO 100, m) thay đổi tùy theo kích cỡ cảm biến hình ảnh (kích cỡ 35 mm size kích cỡ APS-C) của máy ảnh tới thiết bị flash được gắn vào khi sử dụng chức năng điều khiển zoom tự động tối ưu hóa cho kích cỡ cảm biến hình ảnh phải k

Số chỉ dẫn (ISO 100, m) thay đổi tùy theo kích cỡ cảm biến hình ảnh (kích cỡ 35 mm size kích cỡ APS-C) của máy ảnh tới thiết bị flash được gắn vào khi sử dụng chức năng điều khiển zoom tự động tối ưu hóa cho kích cỡ cảm biến hình ảnh.

    Số chỉ dẫn thay đổi với mỗi độ dài tiêu cự tùy theo kích cỡ cảm biến hình ảnh của máy ảnh tới thiết bị flash được gắn vào. (ở độ dài tiêu cự 105 mm, không có sự khác biệt trong số chỉ dẫn tối đa).