ID bài viết : 00202910 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Mojave (10.14) đối với các Sản phẩm tạo ảnh kỹ thuật số và Phần mềm ứng dụng

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chọn một Danh mục sản phẩm.

Tạo ảnh kỹ thuật số