ID bài viết : 00228552 / Sửa lần cuối : 11/06/2019In

Thiết lập đèn flash có cả tính năng không dây quang và vô tuyến sang chế độ không dây quang

  Thực hiện các bước sau đây để thiết lập đèn flash gắn ngoài sang chế độ không dây quang.

  LƯU Ý:

  • Đối với giao tiếp không dây quang, đảm bảo bộ điều khiển và điều khiển từ xa cách nhau 5 mét.
  • Đảm bảo bộ điều khiển và điều khiển từ xa sử dụng cùng một kênh để giao tiếp không dây.
  • Tốt hơn là nên sử dụng chế độ không dây vô tuyến nếu cả bộ điều khiển và điều khiển từ xa đều có tính năng không dây vô tuyến. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các hướng dẫn cụ thể dành cho mẫu sản phẩm của bạn.

   

  Thiết lập đèn flash làm bộ điều khiển

  1. Gắn đèn flash vào cổng kết nối phụ kiện đa năng của máy ảnh.
  2. Thiết lập đèn flash thành không dây quang.
   1. Nhấn nút MENU.
   2. Chọn tab cho Hình ảnh thể hiện biểu tượng cho đèn flash không dây vô tuyến .
   3. Chọn Hình ảnh cho biết mục chọn đèn flash không dây vô tuyến hoặc đèn flash không dây quang.
   4. Chọn biểu tượng cho Hình ảnh thể hiện biểu tượng cho đèn flash không dây quang .
  3. Thiết lập đèn flash sang chế độ CTRL (ĐIỀU KHIỂN) quang:
   1. Nhấn nút WL.
   2. Chọn Biểu tượng cho biết bộ điều khiển ở chế độ không dây quang.

   

  Thiết lập đèn flash làm điều khiển từ xa

  1. Thiết lập đèn flash thành không dây quang.
   1. Nhấn nút MENU.
   2. Chọn tab cho Hình ảnh thể hiện biểu tượng cho đèn flash không dây vô tuyến .
   3. Chọn Hình ảnh cho biết mục chọn đèn flash không dây vô tuyến hoặc đèn flash không dây quang.
   4. Chọn biểu tượng cho Hình ảnh thể hiện biểu tượng cho đèn flash không dây quang .
  2. Thiết lập đèn flash sang chế độ RMT (ĐIỀU KHIỂN TỪ XA) quang:
   1. Nhấn nút WL.
   2. Chọn Biểu tượng cho biết điều khiển từ xa ở chế độ không dây quang.