• Chịu ảnh hưởng từ pin của máy ảnh

    Giảm khoảng 20% số lượng ảnh tĩnh (CIPA Standard)

   • Khối lượng

    63g

   • Lấy nguồn

    Từ thân máy (pin không cần thiết)

   • Kích thước (rộng x cao x dày)

    60 x 71 x 53mm

   • Điều khiển

    Xem trước điều khiển

   • Đánh dội trần

    Lên: 75 độ, Xuống:N/A, Phải: N/A, Trái :N/A

   • Vùng chiếu sáng

    Tiêu cự 50mm đối với TELE, tiêu cự 24mm đối với tiêu chuẩn và tiêu cự 18mm đối với Wide Panel